Các bé lớp NTD4 đã dần thích nghi với trường lớp.


Ảnh hoạt động trải nghiệm


Ngày đầu đến trường thật là vui- MGL A4 - MN Giang Biên


Ảnh liên hoan chúng cháu vui khỏe cấp trường năm học 2021- 2022


Lớp MGN B4 tổng vệ sinh, xây dựng lại môi trường lớp học để đón học sinh quay lại trường học.


Ảnh đ/c Mỵ thi đấu bóng bàn do Phường Giang Biên tổ chức


105