Chào mừng bạn đến với website MN Giang Biên

Hiệu trưởng

Hoàng Thị Phương
Hoàng Thị Phương

Ngày sinh: 22/6/1982

Điện thoại cơ quan: 0438775279

Điện thoại riêng: 0919493082

Email liên lạc: phuongphuong8082@gmail.com

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Ngân
Nguyễn Thị Ngân

Ngày sinh: 11/1/1980

Điện thoại cơ quan: 02438775279

Điện thoại riêng: 0936081980

Email liên lạc: ngann748@gmail.com

Vũ Thị Kiều Anh
Vũ Thị Kiều Anh

Ngày sinh: 8/3/1981

Điện thoại cơ quan: 02438775279

Điện thoại riêng: 0968689926

Email liên lạc: vukieuanh1977@gmail.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích