Chào mừng bạn đến với website MN Giang Biên

Hiệu trưởng

Hoàng Thị Phương
Hoàng Thị Phương

Ngày sinh: 22/6/1982

Điện thoại cơ quan: 0438775279

Điện thoại riêng: 0919493082

Email liên lạc: phuongphuong8082@gmail.com

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Ngân
Nguyễn Thị Ngân

Ngày sinh: 11/1/1980

Điện thoại cơ quan: 02438775279

Điện thoại riêng: 0936081980

Email liên lạc: ngann748@gmail.com

Vũ Thị Kiều Anh
Vũ Thị Kiều Anh

Ngày sinh: 8/3/1981

Điện thoại cơ quan: 02438775279

Điện thoại riêng: 0968689926

Email liên lạc: vukieuanh1977@gmail.com

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

TRƯỜNG MẦM NON GIANG BIÊN

Địa chỉ:Tổ 5 P. Giang Biên, Long Biên,Quận Long Biên, TP. Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Hiệu Trưởng - Hoàng Thị Phương 
Liên hệ: SĐT0438775279- Fax:| Email: mngiangbien@longbien.edu.vn