Chào mừng bạn đến với website MN Giang Biên

Có 139 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 V/v đẩy mạnh thực hiện kế hoạch số 211/KH-QU ngày 22/12/2019 của Quận uỷ Long Biên

(Tải File đính kèm)

 Đảng  16-04-2022
2 V/v xét kỷ niêm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"

(Tải File đính kèm)

 Đảng  15-04-2022
3 Kế hoạch triển khai vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Đảng  12-04-2022
4 Thông tri về việc lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đaị hội đại biểu Công đoàn quận Long Biên lần thứ V nhiệm kỳ 2023 - 2028

(Tải File đính kèm)

 Đảng  08-04-2022
5 V/v vận động đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ quỹ xã hội Công đoàn năm 2022  Đảng  07-04-2022
6 Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV khoá XIII với chủ đề "Tự soi, tự sửa"

(Tải File đính kèm)

 Đảng  24-03-2022
7 Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung Ương 4 khoá XIII với chủ đề "Tự soi, tự sử"

(Tải File đính kèm)

 Đảng  17-03-2022
8 V/v hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Đảng  14-03-2022
9 Kế hoạch tuyên dương "Công nhân giỏi" và "Sáng kiến - sáng tạo" trong CNVCLĐ quận Long Biên năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Đảng  08-03-2022
10 Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn phường Giang Biên năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Đảng  05-03-2022
11 Nghị quyết lãnh đạo công tác quản lý nhà nước, đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà trung cư trên địa bàn phường Giang Biên

(Tải File đính kèm)

 Đảng  05-03-2022
12 Nghị quyết về việc tăng cường quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn phường Giang Biên

(Tải File đính kèm)

 Đảng  05-03-2022
13 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 27 Ban chấp hành Đảng bộ phường Giang Biên (Khoá XXVI)

(Tải File đính kèm)

 Đảng  25-02-2022
14 Giấy mời

(Tải File đính kèm)

 Đảng  24-02-2022
15 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2022

(Tải File đính kèm)

 Đảng  24-02-2022
12345678910

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích